NieuwsNoord
Drenthe Emmen Voetbal

KNVB gaat reglement opnieuw bespreken met voetbalclubs

Emmen – De KNVB, FC Emmen en Eredivisie CV zijn dinsdag 22 september met elkaar om tafel gegaan om de afgewezen deal door de KNVB waarbij EasyToys als shirtsponsor van FC Emmen is aangedragen nader te bespreken.

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat door de ontstaande situatie vraagt om het opnieuw bespreekbaar maken van de reglementen. Tevens is het volgens de KNVB duidelijk geworden dat er behoefte bestaat aan de duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor sponsoring in het betaald voetbal.

De KNVB, FC Emmen en Eredivisie CV hebben gezamenlijk afgesproken artikel 3, lid 3 uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal op de eerstvolgende Algemene Vergadering Betaald Voetbal met alle betaaldvoetbalclubs te bespreken. Het doel hiervan is een een bredere draagvlak te creëren voor sponsoruitingen en normen die op dit moment in het artikel staan zo veel mogelijk te schrappen.

De eerst volgende vergadering is pas in december. Tot deze vergadering plaats vind moeten de KNVB en FC Emmen op zoek naar een pragmatische oplossing. In dit overleg zijn hiervoor de eerste mogelijkheden besproken. Ondertussen heeft FC Emmen al z’n 1.600 shirts met het sponsorlogo van EasyToys op het shirt verkocht. Deze Shirts zijn nog tot donderdag 16.00 uur te bestellen op de website van FC Emmen.

FC Emmen zegt nog niet af te wijken van een gerechtelijke procedure maar wil eerst de gespreksverslag  waarin de gedane voorstellen en toezeggingen worden bevestigd afwachten. Deze worden intern besproken met EasyToys en vervolgens wordt er een beslissing genomen over een gerechtelijke procedure, aldus FC Emmen. FC Emmen heeft er wel vertrouwen in er samen met de KNVB er uit te kunnen komen maar geeft hierbij wel aan dat dat een oplossing wel bevredigend moet zijn voor zowel EasyToys als FC Emmen.

Correctie meldenLaden....

Meer nieuws

FC Emmen haalt een doelman binnen van PSV

NieuwsRedactie

Lorenzo Burnet keert terug bij FC Emmen

NieuwsRedactie

FC Emmen contracteert Jasin-Amin Assehnoun

NieuwsRedactie
error: Content is protected !!